Wednesday, 21 September 2011

Tazkirah di pagi hari

Menuntut Ilmu adalah Fardhu keatas setiap muslim....Tuntutlah ilmu walau hingga ke negeri China..Tuntutlah ilmu dari buaian hinnga ke Liang Lahad