Tuesday 6 December 2011

Penukaran Unit Liter ( l ) kepada Mililiter ( ml )

Tetapi sebelum itu mesti tahu konsepnya dahulu.....?????

Penukaran unit liter kepada mililiter mesti didarabkan dengan 1000

Contoh :  1 liter X 1000 = 1000 ml 
        
                             oleh itu

                  = 1.8 l = 1 l    +    0.8 ml                                                                 
                  = 1000 ml      +   800 ml ( sebab 0.8 x 1000 = 800 ml )
                  = 1800 ml

Ataupun guna cara ini " Table Aku "

=1000 ml + 800 ml
= 1800 ml

liter
Milliliter
1
1000
0.8
800


Atau cara yang mudah sekali 
 " Jika darab gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 3 kali. 
 ???// Ingatkan pada murid-murid setiap  lengkungan yang kosong  itu isikan nombor sifar.....000.........


11 comments: